Oude webcam laten werken

Uit Xubuntuvraagstukken
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Probleem

Sommige oudere USB-webcams werken wel met het ene programma (bij mij bijvoorbeeld wel met zoom), maar niet met het ander (bij mij bijvoorbeeld Cheese). Dit schijnt te maken te hebben dat er meerdere drivers in omloop zijn en dat niet de goede driver tevoren is geladen.

Controle

Laten we eerst kijken of de webcam inderdaad wel wordt herkent door het besturingssysteem. Met het volgende terminalcommando kunnen we controleren of de webcam inderdaad herkent wordt:

terminal:

lsusb

Als er inderdaad een USB-webcam in de lijst staat dan kunnen we naar de oplossing.

Oplossing

In deze oplossing gaan we uit van Cheese. Normaal wordt de het programma opgestart en krijg ik de melding dat de webcam niet wordt gevonden. In de terminal zou met het volgende commando cheese wel met een werkende cam opgestart moeten worden:

terminal:

LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so cheese

Als dit inderdaad werkt dan kunnen we de starter aanpassen, de startopdracht wordt dan i.p.v. "cheese":

opdracht:

env LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so cheese

Met dank aan het Nederlandstalige Ubuntu Forum.